Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 mai 2015

26 mai 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 mai 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată și s-a ridicat la valoarea de 271,2 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 373,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 1 027,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 22 de miliarde EUR, până la 92,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 5,8 miliarde EUR, până la 404,2 miliarde EUR. Miercuri, 20 mai 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 90,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 88,4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel nemodificat față de cel înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 93,0 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 101,1 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14 miliarde EUR, până la 398 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 22 mai 2015 Modificări față de 15 mai 2015 – achiziții Modificări față de 15 mai 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 82,8 miliarde EUR +2,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 6,2 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 134,2 miliarde EUR +11,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 2,7 miliarde EUR, până la 303,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 965 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 302 385 861
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 292 −7
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 093 868
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 884 −606
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 033 −181
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 033 −181
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 497 228 −2 222
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 88 398 −2 225
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 408 748 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 82 3
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 131 502 1 248
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 771 725 13 865
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 397 968 13 965
  7.2 Alte titluri 373 757 −100
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 748 0
9 Alte active 230 083 961
Total active 2 402 553 13 925
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 027 646 −1 279
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 396 593 −10 734
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 303 607 −2 669
  2.2 Facilitatea de depozit 92 984 −8 066
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 522 24
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 157 041 24 523
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 92 076 22 046
  5.2 Alte angajamente 64 965 2 477
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 291 147
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 436 356
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 980 −112
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 980 −112
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 218 096 1 138
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 95 994 −137
Total pasive 2 402 553 13 925

Contacte media