Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. május 22.

2015. május 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. május 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 271,2 milliárd euro maradt az ügyfél- és portfólióügyletek miatt.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval, 373,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 1027,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 22 milliárd euróval nőtt, 92,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,8 milliárd euróval, 404,2 milliárd euróra emelkedett. 2015. május 20-án, szerdán lejárt egy 90,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 88,4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (ugyanannyi, mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 93,0 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 101,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14 milliárd euróval 398 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. május 22-én Különbség 2015. május 15-éhez képest – vétel Különbség 2015. május 15-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 25,3 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 82,8 milliárd EUR + 2,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 6,2 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 134,2 milliárd EUR + 11,8 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,7 milliárd euróval, 303,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 965 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 302 385 861
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 292 −7
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 093 868
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 884 −606
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 033 −181
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 033 −181
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 497 228 −2 222
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 88 398 −2 225
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 408 748 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 82 3
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 131 502 1 248
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 771 725 13 865
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 397 968 13 965
  7.2 Egyéb értékpapírok 373 757 −100
8 Euróban denominált államadósság 25 748 0
9 Egyéb eszközök 230 083 961
Eszközök összesen 2 402 553 13 925
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 027 646 −1 279
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 396 593 −10 734
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 303 607 −2 669
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 92 984 −8 066
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 522 24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 157 041 24 523
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 92 076 22 046
  5.2 Egyéb kötelezettségek 64 965 2 477
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 291 147
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 436 356
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 980 −112
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 980 −112
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 096 1 138
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 95 994 −137
Források összesen 2 402 553 13 925
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok