Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. mai 2015

26. mai 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. mail 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 271,2 miljardi euro tasemel.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 373,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,3 miljardi euro võrra 1027,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22 miljardi euro võrra 92,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,8 miljardi euro võrra 404,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. mail 2015 möödus 90,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 88,4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (nagu ka eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 93,0 miljardi euro ulatuses (võrreldes 101,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14 miljardi euro võrra 398 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 22. mai 2015 Erinevus võrreldes 15. maiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 15. maiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 82,8 miljardit eurot +2,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 6,2 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 134,2 miljardit eurot +11,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,7 miljardi euro võrra 303,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 965 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 385 861
  2.1 Nõuded RVFle 82 292 −7
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 093 868
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 884 −606
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 033 −181
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 033 −181
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 497 228 −2 222
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 88 398 −2 225
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 408 748 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 82 3
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 131 502 1 248
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 771 725 13 865
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 397 968 13 965
  7.2 Muud väärtpaberid 373 757 −100
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 748 0
9 Muud varad 230 083 961
Varad kokku 2 402 553 13 925
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 027 646 −1 279
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 396 593 −10 734
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 303 607 −2 669
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 92 984 −8 066
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 522 24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 157 041 24 523
  5.1 Valitsussektor 92 076 22 046
  5.2 Muud kohustused 64 965 2 477
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 291 147
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 436 356
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 980 −112
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 980 −112
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 218 096 1 138
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 95 994 −137
Kohustused kokku 2 402 553 13 925

Kontaktandmed