Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. május 15.

2015. május 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. május 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 271,2 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval, 373,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval 1028,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 15,7 milliárd euróval nőtt, 70 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,8 milliárd euróval, 398,4 milliárd euróra emelkedett. 2015. május 13-án, szerdán lejárt egy 95,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 90,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (ugyanannyi, mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 101,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 108,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,8 milliárd euróval 384 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. május 15-én Különbség 2015. május 8-hoz képest – vétel Különbség 2015. május 8-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 25,3 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 80,8 milliárd EUR + 2,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 6,1 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 122,5 milliárd EUR + 13,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,3 milliárd euróval, 306,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 301 524 −1 321
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 299 −759
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 219 225 −562
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 490 21
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 214 88
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 214 88
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 499 450 −4 585
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 90 622 −4 611
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 408 748 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 79 26
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 130 254 1 697
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 757 860 15 573
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 384 003 16 782
  7.2 Egyéb értékpapírok 373 857 −1 209
8 Euróban denominált államadósság 25 748 0
9 Egyéb eszközök 229 122 −698
Eszközök összesen 2 388 627 10 774
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 028 925 1 607
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 407 327 −175
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 306 277 7 254
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 101 050 −7 429
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 498 9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 132 518 16 152
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 030 15 678
  5.2 Egyéb kötelezettségek 62 488 474
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 143 −5 688
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 080 −170
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 092 −995
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 092 −995
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 958 1
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 131 33
Források összesen 2 388 627 10 774
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok