Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. mai 2015

19. mai 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. mail 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 271,2 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 373,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,6 miljardi euro võrra 1028,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,7 miljardi euro võrra 70 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,8 miljardi euro võrra 398,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. mail 2015 möödus 95,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 90,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (nagu ka eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 101,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 108,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,8 miljardi euro võrra 384 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 15. mai 2015 Erinevus võrreldes 8. maiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 8. maiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 80,8 miljardit eurot +2,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 6,1 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 122,5 miljardit eurot +13,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,3 miljardi euro võrra 306,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 301 524 −1 321
  2.1 Nõuded RVFle 82 299 −759
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 219 225 −562
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 490 21
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 214 88
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 214 88
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 499 450 −4 585
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 90 622 −4 611
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 408 748 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 79 26
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 130 254 1 697
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 757 860 15 573
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 384 003 16 782
  7.2 Muud väärtpaberid 373 857 −1 209
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 748 0
9 Muud varad 229 122 −698
Varad kokku 2 388 627 10 774
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 028 925 1 607
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 407 327 −175
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 306 277 7 254
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 101 050 −7 429
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 498 9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 132 518 16 152
  5.1 Valitsussektor 70 030 15 678
  5.2 Muud kohustused 62 488 474
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 143 −5 688
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 080 −170
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 092 −995
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 092 −995
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 216 958 1
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 131 33
Kohustused kokku 2 388 627 10 774

Kontaktandmed