Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 mai 2015

5 mai 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 mai 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,4 miliarde EUR, până la 272,9 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 3,7 miliarde EUR, până la 374,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 8,2 miliarde EUR, până la 1 026,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 51,2 miliarde EUR, până la 50,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 17,4 miliarde EUR, până la 409,7 miliarde EUR. Miercuri, 29 aprilie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 95,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 108,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 34,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 25,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 107,6 miliarde EUR (față de 86,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 11,1 miliarde EUR, până la 350,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 1 mai 2015 Modificări față de 24 aprilie 2015 – achiziții Modificări față de 24 aprilie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,5 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 75,1 miliarde EUR +2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 5,8 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 95,1 miliarde EUR +10,0 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -1,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 30,8 miliarde EUR, până la 300,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 965 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 304 503 904
  2.1 Creanţe asupra FMI 83 367 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 136 905
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 390 −660
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 739 394
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 739 394
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 517 274 3 948
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 108 485 12 748
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 408 748 −8 810
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 41 9
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 127 108 3 473
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 724 906 7 383
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 350 843 11 058
  7.2 Alte titluri 374 062 −3 675
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 748 −970
9 Alte active 229 921 −2 708
Total active 2 372 553 11 763
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 026 554 8 197
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 407 792 52 146
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 300 236 30 790
  2.2 Facilitatea de depozit 107 555 21 387
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 −30
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 429 −59
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 112 728 −47 036
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 285 −51 182
  5.2 Alte angajamente 62 443 4 146
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 34 670 −1 830
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 253 408
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 118 −539
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 118 −539
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 215 956 464
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 098 13
Total pasive 2 372 553 11 763