Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gegužės 1 d.

2015 m. gegužės 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gegužės 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 272,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 374,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 1 026,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,2 mlrd. eurų – iki 50,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,4 mlrd. eurų – iki 409,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. balandžio 29 d., baigėsi 95,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 108,5 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. gegužės 1 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 34,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (toks pat kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 107,6 mlrd. eurų (palyginti su 86,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 350,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gegužės 1 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 24 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 24 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,5 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 75,1 mlrd. eurų +2,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 5,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 95,1 mlrd. eurų +10,0 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų –1,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 300,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 965 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 304 503 904
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 367 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 136 905
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 390 −660
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 739 394
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 739 394
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 517 274 3 948
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 108 485 12 748
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 408 748 −8 810
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 41 9
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 108 3 473
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 724 906 7 383
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 350 843 11 058
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 062 −3 675
8 Valdžios skola eurais 25 748 −970
9 Kitas turtas 229 921 −2 708
Visas turtas 2 372 553 11 763
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 026 554 8 197
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 407 792 52 146
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 300 236 30 790
  2.2 Indėlių galimybė 107 555 21 387
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −30
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 429 −59
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 112 728 −47 036
  5.1 Valdžiai 50 285 −51 182
  5.2 Kiti įsipareigojimai 62 443 4 146
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 34 670 −1 830
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 253 408
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 118 −539
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 118 −539
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 956 464
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 098 13
Visi įsipareigojimai 2 372 553 11 763