Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. május 1.

2015. május 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. május 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 272,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3,7 milliárd euróval, 374,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,2 milliárd euróval 1026,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 51,2 milliárd euróval csökkent, 50,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,4 milliárd euróval csökkent, 409,7 milliárd euróra. 2015. április 29-én, szerdán lejárt egy 95,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 108,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 34,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 25,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (vagyis az előző hetihez képest nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 107,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 86,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,1 milliárd euróval 350,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja, hogyan oszlik meg az eszközoldali 7.1 tétel a különböző portfóliók között. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. május 1-jén Különbség 2015. április 24-hez képest – vétel Különbség 2015. április 24-hez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 25,5 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 75,1 milliárd EUR + 2,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 5,8 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 95,1 milliárd EUR + 10,0 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - - 1,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,8 milliárd euróval, 300,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 965 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 304 503 904
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 367 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 136 905
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 390 −660
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 739 394
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 739 394
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 517 274 3 948
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 108 485 12 748
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 408 748 −8 810
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 41 9
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 127 108 3 473
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 724 906 7 383
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 350 843 11 058
  7.2 Egyéb értékpapírok 374 062 −3 675
8 Euróban denominált államadósság 25 748 −970
9 Egyéb eszközök 229 921 −2 708
Eszközök összesen 2 372 553 11 763
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 026 554 8 197
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 407 792 52 146
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 300 236 30 790
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 107 555 21 387
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 −30
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 429 −59
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 112 728 −47 036
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 285 −51 182
  5.2 Egyéb kötelezettségek 62 443 4 146
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 34 670 −1 830
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 253 408
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 118 −539
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 118 −539
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 956 464
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 098 13
Források összesen 2 372 553 11 763