Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.5.2015

5.5.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.5.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 272,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 3,7 miljardilla eurolla 374,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,2 miljardilla eurolla 1 026,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 51,2 miljardilla eurolla 50,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,4 miljardilla eurolla 409,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.4.2015 erääntyi 95,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 108,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 34,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 25,3 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 107,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 86,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,1 miljardilla eurolla 350,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 1.5.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,5 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 75,1 miljardia euroa +2,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 5,8 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 95,1 miljardia euroa +10,0 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -1,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 30,8 miljardilla eurolla 300,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 965 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 304 503 904
  2.1 Saamiset IMF:ltä 83 367 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 136 905
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 390 −660
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 739 394
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 739 394
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 517 274 3 948
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 108 485 12 748
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 408 748 −8 810
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 41 9
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 127 108 3 473
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 724 906 7 383
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 350 843 11 058
  7.2 Muut arvopaperit 374 062 −3 675
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 748 −970
9 Muut saamiset 229 921 −2 708
Vastaavaa yhteensä 2 372 553 11 763
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 026 554 8 197
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 407 792 52 146
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 300 236 30 790
  2.2 Talletusmahdollisuus 107 555 21 387
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −30
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 429 −59
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 112 728 −47 036
  5.1 Julkisyhteisöt 50 285 −51 182
  5.2 Muut 62 443 4 146
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 34 670 −1 830
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 253 408
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 118 −539
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 118 −539
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 215 956 464
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 098 13
Vastattavaa yhteensä 2 372 553 11 763