Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. mai 2015

5. mai 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. mail 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 272,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3,7 miljardi euro võrra 374,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,2 miljardi euro võrra 1026,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 51,2 miljardi euro võrra 50,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,4 miljardi euro võrra 409,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. aprillil 2015 möödus 95,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 108,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 34,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (nagu ka eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 107,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 86,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,1 miljardi euro võrra 350,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 1. mai 2015 Erinevus võrreldes 24. aprilliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 24. aprilliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,5 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 75,1 miljardit eurot +2,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 5,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 95,1 miljardit eurot +10,0 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot –1,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,8 miljardi euro võrra 300,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 965 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 304 503 904
  2.1 Nõuded RVFle 83 367 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 136 905
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 390 −660
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 739 394
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 739 394
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 517 274 3 948
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 108 485 12 748
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 408 748 −8 810
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 41 9
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 127 108 3 473
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 724 906 7 383
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 350 843 11 058
  7.2 Muud väärtpaberid 374 062 −3 675
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 748 −970
9 Muud varad 229 921 −2 708
Varad kokku 2 372 553 11 763
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 026 554 8 197
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 407 792 52 146
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 300 236 30 790
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 107 555 21 387
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −30
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 429 −59
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 112 728 −47 036
  5.1 Valitsussektor 50 285 −51 182
  5.2 Muud kohustused 62 443 4 146
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 34 670 −1 830
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 253 408
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 118 −539
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 118 −539
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 215 956 464
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 098 13
Kohustused kokku 2 372 553 11 763