Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 aprilie 2015

21 aprilie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 aprilie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 1 miliard EUR, până la 272,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 376,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 2,9 miliarde EUR, până la 1 018,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 7,8 miliarde EUR, până la 67,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 14,6 miliarde EUR, până la 423,2 miliarde EUR. Miercuri, 15 aprilie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 108,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 96,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 90,6 miliarde EUR (față de 88,0 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,2 miliarde EUR, până la 325 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 17 aprilie 2015 Modificări față de 10 aprilie 2015 – achiziții Modificări față de 10 aprilie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,7 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 69,7 miliarde EUR +2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 5,5 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 73,3 miliarde EUR +11,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 139,4 miliarde EUR - -1,9 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 5,8 miliarde EUR, până la 282,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 303 006 −2 265
2.1 Creanţe asupra FMI 83 369 −21
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 219 638 −2 244
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 354 978
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 837 −1 768
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 837 −1 768
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 514 142 −11 756
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 96 559 −11 699
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 417 558 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −58
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 121 735 753
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 701 787 10 946
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 324 958 12 220
7.2 Alte titluri 376 829 −1 274
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 718 0
9 Alte active 232 518 −1 788
Total active 2 344 062 −4 900
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 018 130 −2 867
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 373 607 8 667
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 282 638 5 809
2.2 Facilitatea de depozit 90 608 2 646
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 361 213
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 511 −59
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 957 −6 168
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 267 −7 752
5.2 Alte angajamente 58 690 1 584
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 411 −2 150
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 875 −52
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 552 −192
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 552 −192
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 214 054 −2 080
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 011 0
Total pasive 2 344 062 −4 900

Contacte media