Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. április 17.

2015. április 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. április 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1 milliárd euróval csökkent, 272,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval, 376,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval, 1018,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,8 milliárd euróval 67,3 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,6 milliárd euróval csökkent, 423,2 milliárd euróra. 2015. április 15-én, szerdán lejárt egy 108,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 96,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 90,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 88,0 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 325 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. április 17-én Különbség 2015. április 10-hez képest – vétel Különbség 2015. április 10-hez képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 25,7 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,4 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 69,7 milliárd EUR + 2,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 5,5 milliárd EUR + 0,3 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 73,3 milliárd EUR + 11,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 139,4 milliárd EUR - - 1,9 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,8 milliárd euróval, 282,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 303 006 −2 265
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 369 −21
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 219 638 −2 244
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 354 978
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 837 −1 768
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 837 −1 768
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 514 142 −11 756
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 96 559 −11 699
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 417 558 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 25 −58
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 121 735 753
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 701 787 10 946
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 324 958 12 220
7.2 Egyéb értékpapírok 376 829 −1 274
8 Euróban denominált államadósság 26 718 0
9 Egyéb eszközök 232 518 −1 788
Eszközök összesen 2 344 062 −4 900
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 018 130 −2 867
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 373 607 8 667
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 282 638 5 809
2.2 Betéti rendelkezésre állás 90 608 2 646
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 361 213
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 511 −59
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 957 −6 168
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 267 −7 752
5.2 Egyéb kötelezettségek 58 690 1 584
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 411 −2 150
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 875 −52
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 552 −192
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 552 −192
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 054 −2 080
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 011 0
Források összesen 2 344 062 −4 900

Médiakapcsolatok