Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. aprill 2015

21. aprill 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. aprillil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 272,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 376,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,9 miljardi euro võrra 1018,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,8 miljardi euro võrra 67,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,6 miljardi euro võrra 423,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. aprillil 2015 möödus 108,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 96,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 90,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 88,0 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,2 miljardi euro võrra 325 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 17. aprill 2015 Erinevus võrreldes 10. aprilliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 10. aprilliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,7 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 69,7 miljardit eurot +2,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 5,5 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 73,3 miljardit eurot +11,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 139,4 miljardit eurot –1,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,8 miljardi euro võrra 282,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 303 006 −2 265
2.1 Nõuded RVFle 83 369 −21
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 219 638 −2 244
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 354 978
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 837 −1 768
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 837 −1 768
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 514 142 −11 756
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 96 559 −11 699
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 417 558 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 25 −58
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 121 735 753
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 701 787 10 946
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 324 958 12 220
7.2 Muud väärtpaberid 376 829 −1 274
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 718 0
9 Muud varad 232 518 −1 788
Varad kokku 2 344 062 −4 900
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 018 130 −2 867
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 373 607 8 667
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 282 638 5 809
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 90 608 2 646
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 361 213
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 511 −59
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 957 −6 168
5.1 Valitsussektor 67 267 −7 752
5.2 Muud kohustused 58 690 1 584
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 411 −2 150
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 875 −52
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 552 −192
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 552 −192
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 214 054 −2 080
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 011 0
Kohustused kokku 2 344 062 −4 900

Kontaktandmed