Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. április 3.

2015. április 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. április 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 40,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 26,4 milliárd euróval, 273,6 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3 milliárd euróval, 378,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,8 milliárd euróval, 1024,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,9 milliárd euróval csökkent, 68,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 39,3 milliárd euróval csökkent, 435,4 milliárd euróra. 2015. április 1-én, szerdán lejárt egy 120,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 103,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 85,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 63,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,7 milliárd euróval 300,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. április 3-án Változás az előző héthez képest – vétel Változás az előző héthez képest – visszaváltás Változás az előző héthez képest – negyedév végi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 25,9 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR -
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,4 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR -
3. fedezett kötvényvásárlási program 64,7 milliárd EUR 2,0 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 4,9 milliárd EUR 0,2 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 52,5 milliárd EUR 11,5 milliárd EUR - -
Értékpapír-piaci program 141,3 milliárd EUR - - + 0,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29,7 milliárd euróval, 263,3 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2015. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok az alábbi aranyárfolyamon és főbb devizaárfolyamokon lettek átértékelve:

Arany: 1 103,030 EUR/finom uncia

USD: 1,0759/EUR

JPY: 128,95/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2830 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 965 0 40 126
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 306 243 −3 156 27 968
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 532 17 6 139
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 222 711 −3 173 21 830
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 37 374 2 561 3 655
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 335 −2 430 −18
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 335 −2 430 −18
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 521 246 −17 054 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 103 587 −16 920 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 417 558 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 101 −133 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 124 128 2 862 1
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 679 338 11 932 4 783
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 300 731 13 561 156
7.2 Egyéb értékpapírok 378 607 −1 628 4 627
8 Euróban denominált államadósság 26 718 0 53
9 Egyéb eszközök 232 777 −1 227 13 267
Eszközök összesen 2 334 126 −6 510 89 835
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 024 754 11 817 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 349 224 −7 402 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 263 335 −29 669 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 85 863 22 240 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 27 27 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 591 212 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 126 602 −3 357 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 429 −12 906 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 58 173 9 549 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 775 −6 220 26
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 780 −337 204
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 596 −211 665
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 596 −211 665
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0 4 282
10 Egyéb kötelezettségek 219 839 −1 013 12 109
11 Átértékelési számlák 403 298 0 72 400
12 Saját tőke 96 011 0 150
Források összesen 2 334 126 −6 510 89 835

Médiakapcsolatok