Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 martie 2015

24 martie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 martie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 2,6 miliarde EUR, până la 247 de miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 374,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 1 010,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 11,4 miliarde EUR, până la 67,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 420 de miliarde EUR. Miercuri, 18 martie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 141,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 142,4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 45,7 miliarde EUR (față de 45,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,5 miliarde EUR, până la 268,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 20 martie 2015 Modificări față de 13 martie 2015 – achiziții Modificări față de 13 martie 2015 – vânzări Modificări față de 13 martie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,1 miliarde EUR - - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,5 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR 0,3 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 60,0 miliarde EUR 3,1 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 4,0 miliarde EUR 0,3 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 26,3 miliarde EUR 16,6 miliarde EUR - -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 6,9 miliarde EUR, până la 229,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 839 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 279 314 −509
2.1 Creanţe asupra FMI 77 400 −3 400
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 201 913 2 891
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 119 −1 973
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 901 562
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 901 562
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 609 316
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 142 401 562
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 959 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 247 −235
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −11
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 117 662 −2 956
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 643 424 19 416
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 268 838 19 460
7.2 Alte titluri 374 586 −45
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 223 309 868
Total active 2 157 841 15 725
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 010 877 83
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 275 239 7 286
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 229 582 6 866
2.2 Facilitatea de depozit 45 653 416
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 207 19
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 118 130 16 643
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 171 11 413
5.2 Alte angajamente 50 958 5 230
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 865 −7 058
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 060 239
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 030 −171
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 030 −171
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 208 641 −1 316
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 521 0
Total pasive 2 157 841 15 725