Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. kovo 20 d.

2015 m. kovo 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. kovo 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 247 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 374,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 1 010,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 67,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 420 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. kovo 18 d., baigėsi 141,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 142,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 45,7 mlrd. eurų (palyginti su 45,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,5 mlrd. eurų – iki 268,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. kovo 20 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 13 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 13 d. – pardavimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. kovo 13 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,5 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 60,0 mlrd. eurų 3,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 4,0 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 26,3 mlrd. eurų 16,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 229,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 839 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 279 314 −509
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 400 −3 400
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 201 913 2 891
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 119 −1 973
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 901 562
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 901 562
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 609 316
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 142 401 562
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 959 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 247 −235
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 117 662 −2 956
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 643 424 19 416
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 268 838 19 460
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 586 −45
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 223 309 868
Visas turtas 2 157 841 15 725
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 010 877 83
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 275 239 7 286
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 229 582 6 866
2.2 Indėlių galimybė 45 653 416
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 207 19
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 118 130 16 643
5.1 Valdžiai 67 171 11 413
5.2 Kiti įsipareigojimai 50 958 5 230
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 865 −7 058
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 060 239
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 030 −171
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 030 −171
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 208 641 −1 316
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 521 0
Visi įsipareigojimai 2 157 841 15 725