Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. március 20.

2015. március 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. március 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 2,6 milliárd euróval csökkent, 247 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 374,6 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 1010,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 11,4 milliárd euróval nőtt, 67,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 0,1 milliárd euróval csökkent, 420 milliárd euróra. 2015. március 18-án, szerdán lejárt egy 141,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 142,4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 45,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 45,2 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,5 milliárd euróval 268,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. március 20-án Különbség 2015. március 13-hoz képest – vétel Különbség 2015. március 13-hoz képest – eladás Különbség 2015. március 13-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 26,1 milliárd EUR - - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,5 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR 0,3 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 60,0 milliárd EUR 3,1 milliárd EUR - -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 4,0 milliárd EUR 0,3 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 26,3 milliárd EUR 16,6 milliárd EUR - -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,9 milliárd euróval, 229,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 839 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 279 314 −509
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 400 −3 400
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 201 913 2 891
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 119 −1 973
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 901 562
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 901 562
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 609 316
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 142 401 562
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 959 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 247 −235
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 117 662 −2 956
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 643 424 19 416
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 268 838 19 460
7.2 Egyéb értékpapírok 374 586 −45
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 223 309 868
Eszközök összesen 2 157 841 15 725
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 010 877 83
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 275 239 7 286
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 229 582 6 866
2.2 Betéti rendelkezésre állás 45 653 416
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 207 19
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 118 130 16 643
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 171 11 413
5.2 Egyéb kötelezettségek 50 958 5 230
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 865 −7 058
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 060 239
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 030 −171
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 030 −171
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 641 −1 316
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 521 0
Források összesen 2 157 841 15 725