Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. ožujka 2015.

24. ožujka 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. ožujka 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 2,6 milijarda EUR na 247 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 374,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,1 milijardu EUR na 1.010,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 11,4 milijarde EUR na 67,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 0,1 milijardu EUR na 420 milijarda EUR. U srijedu, 18. ožujka 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 141,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 142,4 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,5 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 45,7 milijarda EUR (u odnosu na 45,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,5 milijarda EUR na 268,8 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 20. ožujka 2015. Razlika u odnosu na 13. ožujka 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 13. ožujka 2015. – prodano Razlika u odnosu na 13. ožujka 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,1 mlrd. EUR - - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,5 mlrd. EUR - 0,1 mlrd. EUR 0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 60,0 mlrd. EUR 3,1 mlrd. EUR - -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 4,0 mlrd. EUR 0,3 mlrd. EUR - -
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 26,3 mlrd. EUR 16,6 mlrd. EUR - -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,9 milijarda EUR na 229,6 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 839 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 279 314 −509
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 400 −3 400
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 201 913 2 891
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 119 −1 973
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 24 901 562
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 24 901 562
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 465 609 316
5.1 Glavne operacije refinanciranja 142 401 562
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 322 959 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 247 −235
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −11
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 117 662 −2 956
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 643 424 19 416
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 268 838 19 460
7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 586 −45
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 223 309 868
Ukupno imovina 2 157 841 15 725
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 010 877 83
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 275 239 7 286
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 229 582 6 866
2.2 Novčani depoziti 45 653 416
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 4 4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 207 19
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 118 130 16 643
5.1 Opća država 67 171 11 413
5.2 Ostale obveze 50 958 5 230
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 865 −7 058
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 060 239
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 030 −171
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 030 −171
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 208 641 −1 316
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 521 0
Ukupno obveze 2 157 841 15 725