Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.3.2015

24.3.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.3.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,6 miljardilla eurolla 247 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 374,6 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 1 010,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 11,4 miljardilla eurolla 67,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 420 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.3.2015 erääntyi 141,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 142,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 45,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 45,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,5 miljardilla eurolla 268,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 20.3.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: myynnit Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,1 miljardia euroa - - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,5 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa 0,3 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 60,0 miljardia euroa 3,1 miljardia euroa - -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 4,0 miljardia euroa 0,3 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 26,3 miljardia euroa 16,6 miljardia euroa - -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,9 miljardilla eurolla 229,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 839 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 279 314 −509
2.1 Saamiset IMF:ltä 77 400 −3 400
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 201 913 2 891
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 119 −1 973
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 901 562
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 901 562
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 609 316
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 142 401 562
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 959 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 247 −235
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 117 662 −2 956
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 643 424 19 416
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 268 838 19 460
7.2 Muut arvopaperit 374 586 −45
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 223 309 868
Vastaavaa yhteensä 2 157 841 15 725
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 010 877 83
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 275 239 7 286
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 229 582 6 866
2.2 Talletusmahdollisuus 45 653 416
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 207 19
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 118 130 16 643
5.1 Julkisyhteisöt 67 171 11 413
5.2 Muut 50 958 5 230
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 865 −7 058
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 060 239
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 030 −171
8.1 Talletukset ja muut velat 7 030 −171
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 208 641 −1 316
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 521 0
Vastattavaa yhteensä 2 157 841 15 725