Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. märts 2015

24. märts 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. märtsil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 2,6 miljardi euro võrra 247 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 374,6 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 1010,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 11,4 miljardi euro võrra 67,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,1 miljardi euro võrra 420 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. märtsil 2015 möödus 141,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 142,4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 45,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 45,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,5 miljardi euro võrra 268,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 20. märts 2015 Erinevus võrreldes 13. märtsiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 13. märtsiga 2015 – müük Erinevus võrreldes 13. märtsiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,5 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 60,0 miljardit eurot 3,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 4,0 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 26,3 miljardit eurot 16,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,9 miljardi euro võrra 229,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 839 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 279 314 −509
2.1 Nõuded RVFle 77 400 −3 400
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 201 913 2 891
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 119 −1 973
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 901 562
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 901 562
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 609 316
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 142 401 562
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 959 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 247 −235
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 117 662 −2 956
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 643 424 19 416
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 268 838 19 460
7.2 Muud väärtpaberid 374 586 −45
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 223 309 868
Varad kokku 2 157 841 15 725
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 010 877 83
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 275 239 7 286
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 229 582 6 866
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 45 653 416
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 207 19
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 118 130 16 643
5.1 Valitsussektor 67 171 11 413
5.2 Muud kohustused 50 958 5 230
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 865 −7 058
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 060 239
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 030 −171
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 030 −171
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 208 641 −1 316
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 521 0
Kohustused kokku 2 157 841 15 725