European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. veebruar 2015

24. veebruar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. veebruaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 245,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 378,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,6 miljardi euro võrra 1005,0 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,5 miljardi euro võrra 70,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,8 miljardi euro võrra 460,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. veebruaril 2015 möödus 104,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 122,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 16,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 42,0 miljardi euro ulatuses (võrreldes 45,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,1 miljardi euro võrra 231,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 20. veebruar 2015 Erinevus võrreldes 13. veebruariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 13. veebruariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,9 miljardit eurot - 0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,0 miljardit eurot - 0,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 48,7 miljardit eurot 2,8 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 3,0 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot -
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot - -

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,5 miljardi euro võrra 229,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 275 665 1 850
2.1 Nõuded RVFle 79 724 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 195 940 1 852
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 394 −1 298
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 663 1 318
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 663 1 318
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 502 548 2 396
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 122 114 17 576
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 379 223 −16 179
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 205 994
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 121 901 5 617
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 610 134 3 647
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 231 525 2 140
7.2 Muud väärtpaberid 378 609 1 507
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 230 958 1 141
Varad kokku 2 167 794 14 670
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 005 000 −592
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 271 373 −941
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 229 346 2 485
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 41 984 −3 445
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 43 19
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 318 −59
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 110 168 18 414
5.1 Valitsussektor 70 459 14 475
5.2 Muud kohustused 39 708 3 939
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 65 350 −6 109
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 945 −88
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 020 −612
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 020 −612
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 218 884 4 656
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 464 1
Kohustused kokku 2 167 794 14 670
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid