Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 februarie 2015

17 februarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 februarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,7 miliarde EUR, până la 244,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 2,7 miliarde EUR, până la 377,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,9 miliarde EUR, până la 1 005,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 56,0 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 66,6 miliarde EUR, până la 454,7 miliarde EUR. Miercuri, 11 februarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 151,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 104,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 9,4 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 45,4 miliarde EUR (față de 35,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 2,8 miliarde EUR, până la 229,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 13 februarie 2015 Modificări față de 6 februarie 2015 – achiziții Modificări față de 6 februarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 27,0 miliarde EUR - 0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,6 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 46,0 miliarde EUR 3,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 2,9 miliarde EUR 0,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 6,8 miliarde EUR, până la 226,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 273 815 746
2.1 Creanţe asupra FMI 79 727 −154
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 194 088 901
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 692 2 459
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 345 −482
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 345 −482
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 500 152 −56 947
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 104 538 −47 230
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 402 −9 386
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 211 −306
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 116 283 51 717
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 606 487 5 502
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 229 385 2 786
7.2 Alte titluri 377 102 2 716
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 229 818 −83
Total active 2 153 125 2 913
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 005 592 898
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 272 314 2 804
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 226 862 −6 843
2.2 Facilitatea de depozit 45 428 9 626
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 24 21
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 377 −11
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 754 3 328
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 985 749
5.2 Alte angajamente 35 769 2 579
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 71 459 −4 445
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 033 554
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 632 1 959
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 632 1 959
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 214 228 −2 174
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 464 0
Total pasive 2 153 125 2 913
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media