Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. vasario 13 d.

2015 m. vasario 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. vasario 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 244,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 377,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 005,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 56,0 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 66,6 mlrd. eurų – iki 454,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. vasario 11 d., baigėsi 151,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 104,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai paskirstyta 9,4 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 45,4 mlrd. eurų (palyginti su 35,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 229,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. vasario 13 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 6 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 6 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 27,0 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,6 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 46,0 mlrd. eurų 3,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 2,9 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 226,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 273 815 746
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 727 −154
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 194 088 901
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 692 2 459
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 345 −482
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 345 −482
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 500 152 −56 947
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 104 538 −47 230
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 402 −9 386
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 211 −306
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 116 283 51 717
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 606 487 5 502
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 229 385 2 786
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 377 102 2 716
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 229 818 −83
Visas turtas 2 153 125 2 913
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 005 592 898
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 272 314 2 804
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 226 862 −6 843
2.2 Indėlių galimybė 45 428 9 626
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 21
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 377 −11
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 754 3 328
5.1 Valdžiai 55 985 749
5.2 Kiti įsipareigojimai 35 769 2 579
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 71 459 −4 445
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 033 554
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 632 1 959
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 632 1 959
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 228 −2 174
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 464 0
Visi įsipareigojimai 2 153 125 2 913
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai