Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. február 13.

2015. február 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. február 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,7 milliárd euróval nőtt, 244,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,7 milliárd euróval, 377,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval 1005,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,7 milliárd euróval, 56,0 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 66,6 milliárd euróval csökkent, 454,7 milliárd euróra. 2015. február 11-én, szerdán lejárt egy 151,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 104,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 9,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 45,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 35,8 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,8 milliárd euróval 229,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. február 13-án Különbség 2015. február 6-hoz képest – vétel Különbség 2015. február 6-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 27,0 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 12,6 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 46,0 milliárd EUR 3,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 2,9 milliárd EUR 0,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,8 milliárd euróval, 226,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 273 815 746
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 727 −154
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 194 088 901
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 692 2 459
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 345 −482
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 345 −482
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 500 152 −56 947
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 104 538 −47 230
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 402 −9 386
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 211 −306
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 116 283 51 717
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 606 487 5 502
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 229 385 2 786
7.2 Egyéb értékpapírok 377 102 2 716
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 229 818 −83
Eszközök összesen 2 153 125 2 913
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 005 592 898
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 272 314 2 804
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 226 862 −6 843
2.2 Betéti rendelkezésre állás 45 428 9 626
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 24 21
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 377 −11
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 754 3 328
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 985 749
5.2 Egyéb kötelezettségek 35 769 2 579
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 71 459 −4 445
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 033 554
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 632 1 959
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 632 1 959
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 228 −2 174
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 464 0
Források összesen 2 153 125 2 913
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok