European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. veljače 2015.

17. veljače 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. veljače 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,7 milijarda EUR na 244,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 2,7 milijarda EUR na 377,1 milijardu EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,9 milijarda EUR na 1.005,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 0,7 milijarda EUR na 56,0 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 66,6 milijarda EUR na 454,7 milijarda EUR. U srijedu, 11. veljače 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 151,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 104,5 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 9,4 milijarde EUR u sklopu operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,5 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 45,4 milijarde EUR (u odnosu na 35,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,8 milijarda EUR na 229,4 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 13. veljače 2015. Razlika u odnosu na 6. veljače 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 6. veljače 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 27,0 mlrd. EUR - 0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,6 mlrd. EUR - 0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 46,0 mlrd. EUR 3,0 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 2,9 mlrd. EUR 0,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 6,8 milijarda EUR na 226,9 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 273 815 746
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 727 −154
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 194 088 901
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 692 2 459
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 345 −482
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 345 −482
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 500 152 −56 947
5.1 Glavne operacije refinanciranja 104 538 −47 230
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 395 402 −9 386
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 211 −306
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −26
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 116 283 51 717
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 606 487 5 502
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 229 385 2 786
7.2 Ostali vrijednosni papiri 377 102 2 716
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 229 818 −83
Ukupno imovina 2 153 125 2 913
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 005 592 898
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 272 314 2 804
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 226 862 −6 843
2.2 Novčani depoziti 45 428 9 626
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 24 21
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 377 −11
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 91 754 3 328
5.1 Opća država 55 985 749
5.2 Ostale obveze 35 769 2 579
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 71 459 −4 445
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 033 554
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 632 1 959
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 632 1 959
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 214 228 −2 174
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 464 0
Ukupno obveze 2 153 125 2 913
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije