Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.2.2015

17.2.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.2.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 244,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 377,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 1 005,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,7 miljardilla eurolla 56,0 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 66,6 miljardilla eurolla 454,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.2.2015 erääntyi 151,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 104,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 9,4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 45,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 35,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 229,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 13.2.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 27,0 miljardia euroa - 0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,6 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 46,0 miljardia euroa 3,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 2,9 miljardia euroa 0,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 6,8 miljardilla eurolla 226,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 273 815 746
2.1 Saamiset IMF:ltä 79 727 −154
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 194 088 901
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 692 2 459
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 345 −482
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 345 −482
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 500 152 −56 947
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 104 538 −47 230
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 402 −9 386
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 211 −306
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 116 283 51 717
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 606 487 5 502
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 229 385 2 786
7.2 Muut arvopaperit 377 102 2 716
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 229 818 −83
Vastaavaa yhteensä 2 153 125 2 913
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 005 592 898
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 272 314 2 804
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 226 862 −6 843
2.2 Talletusmahdollisuus 45 428 9 626
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 24 21
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 377 −11
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 754 3 328
5.1 Julkisyhteisöt 55 985 749
5.2 Muut 35 769 2 579
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 71 459 −4 445
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 033 554
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 632 1 959
8.1 Talletukset ja muut velat 7 632 1 959
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 214 228 −2 174
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 464 0
Vastattavaa yhteensä 2 153 125 2 913
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle