Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. veebruar 2015

17. veebruar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. veebruaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 244,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,7 miljardi euro võrra 377,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,9 miljardi euro võrra 1005,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,7 miljardi euro võrra 56,0 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 66,6 miljardi euro võrra 454,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. veebruaril 2015 möödus 151,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 104,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 9,4 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 45,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 35,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,8 miljardi euro võrra 229,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 13. veebruar 2015 Erinevus võrreldes 6. veebruariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 6. veebruariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 27,0 miljardit eurot - 0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,6 miljardit eurot - 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 46,0 miljardit eurot 3,0 miljardit eurot -
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 2,9 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot -
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot - -

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,8 miljardi euro võrra 226,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 273 815 746
2.1 Nõuded RVFle 79 727 −154
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 194 088 901
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 692 2 459
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 345 −482
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 345 −482
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 500 152 −56 947
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 104 538 −47 230
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 402 −9 386
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 211 −306
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 116 283 51 717
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 606 487 5 502
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 229 385 2 786
7.2 Muud väärtpaberid 377 102 2 716
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 229 818 −83
Varad kokku 2 153 125 2 913
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 005 592 898
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 272 314 2 804
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 226 862 −6 843
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 45 428 9 626
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 24 21
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 377 −11
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 754 3 328
5.1 Valitsussektor 55 985 749
5.2 Muud kohustused 35 769 2 579
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 71 459 −4 445
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 033 554
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 632 1 959
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 632 1 959
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 214 228 −2 174
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 464 0
Kohustused kokku 2 153 125 2 913
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid