Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 ianuarie 2015

27 ianuarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 ianuarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 1,7 miliarde EUR, până la 243,4 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,0 miliarde EUR, până la 374,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creştere de 0,9 miliarde EUR, până la nivelul de 1 002,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 16,2 miliarde EUR, până la 81,0 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 9,4 miliarde EUR, până la 517,6 miliarde EUR. Miercuri, 21 ianuarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 114,0 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 125,3 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 13,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 1,6 miliarde EUR (față de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 54,5 miliarde EUR (față de 65,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 3,9 miliarde EUR, până la 224,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 23 ianuarie 2015 Modificări față de 16 ianuarie 2015 – achiziţii Modificări față de 16 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,2 miliarde EUR - 0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,7 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 37,2 miliarde EUR 4,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 2,3 miliarde EUR 0,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 34,1 miliarde EUR, până la 189,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 274 917 1 930
2.1 Creanţe asupra FMI 81 268 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 193 649 1 932
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 860 −338
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 513 −997
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 513 −997
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 572 145 −1 678
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 125 256 11 270
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 445 266 −13 864
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 623 916
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 705 −311
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 599 553 4 930
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 661 3 946
7.2 Alte titluri 374 893 984
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 0
9 Alte active 232 521 −1 962
Total active 2 159 796 1 574
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 002 309 871
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 243 754 −45 181
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 258 −34 061
2.2 Facilitatea de depozit 54 493 −11 078
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −43
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 748 −1 139
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 114 706 20 012
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 81 048 16 178
5.2 Alte angajamente 33 658 3 834
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 86 745 26 457
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 637 −34
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 378 −78
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 378 −78
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 216 002 77
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 245 590
Total pasive 2 159 796 1 574

Contacte media