Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. január 23.

2015. január 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. január 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,7 milliárd euróval nőtt, 243,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,0 milliárd euróval, 374,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval 1 002,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,2 milliárd euróval 81,0 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 9,4 milliárd euróval, 517,6 milliárd euróra emelkedett. 2015. január 21-én, szerdán lejárt egy 114,0 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 125,3 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során 13,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 54,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 65,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,9 milliárd euróval 224,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. január 23-án Változás 2015. január 16-hoz képest – vétel Változás 2015. január 16-hoz képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,2 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,7 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 37,2 milliárd EUR 4,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 2,3 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,1 milliárd euróval, 189,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 274 917 1 930
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 268 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 193 649 1 932
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 860 −338
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 513 −997
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 513 −997
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 572 145 −1 678
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 125 256 11 270
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 445 266 −13 864
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 623 916
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 705 −311
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 599 553 4 930
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 661 3 946
7.2 Egyéb értékpapírok 374 893 984
8 Euróban denominált államadósság 26 715 0
9 Egyéb eszközök 232 521 −1 962
Eszközök összesen 2 159 796 1 574
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 002 309 871
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 243 754 −45 181
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 258 −34 061
2.2 Betéti rendelkezésre állás 54 493 −11 078
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −43
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 748 −1 139
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 114 706 20 012
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 81 048 16 178
5.2 Egyéb kötelezettségek 33 658 3 834
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 86 745 26 457
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 637 −34
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 378 −78
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 378 −78
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 002 77
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 245 590
Források összesen 2 159 796 1 574

Médiakapcsolatok