Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.1.2015

27.1.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.1.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 243,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,0 miljardilla eurolla 374,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 1 002,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,2 miljardilla eurolla 81,0 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 9,4 miljardilla eurolla 517,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.1.2015 erääntyi 114,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 125,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 13,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 54,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 65,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,9 miljardilla eurolla 224,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 23.1.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,2 miljardia euroa - 0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,7 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 37,2 miljardia euroa 4,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 2,3 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 34,1 miljardilla eurolla 189,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 274 917 1 930
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 268 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 193 649 1 932
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 860 −338
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 513 −997
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 513 −997
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 572 145 −1 678
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 125 256 11 270
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 445 266 −13 864
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 623 916
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 705 −311
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 599 553 4 930
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 661 3 946
7.2 Muut arvopaperit 374 893 984
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 0
9 Muut saamiset 232 521 −1 962
Vastaavaa yhteensä 2 159 796 1 574
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 002 309 871
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 243 754 −45 181
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 258 −34 061
2.2 Talletusmahdollisuus 54 493 −11 078
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −43
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 748 −1 139
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 114 706 20 012
5.1 Julkisyhteisöt 81 048 16 178
5.2 Muut 33 658 3 834
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 86 745 26 457
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 637 −34
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 378 −78
8.1 Talletukset ja muut velat 6 378 −78
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 216 002 77
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 245 590
Vastattavaa yhteensä 2 159 796 1 574

Yhteyshenkilöt