Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 ianuarie 2015

13 ianuarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 9 ianuarie 2015, creșterea de 52 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat în principal cumpărării de aur efectuate de Lietuvos bankas pentru a-și acoperi contribuția la activele externe de rezervă ale BCE în conformitate cu articolul 30.1 și articolul 48.1 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 2,3 miliarde EUR, până la 241,4 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,9 miliarde EUR, până la 374,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 10,2 miliarde EUR, până la 1 006,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 13 miliarde EUR, până la 56,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 56,2 miliarde EUR, până la 511,9 miliarde EUR. Marți, 6 ianuarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 156,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 112,3 miliarde EUR, cu scadența la opt zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 73,7 miliarde EUR (față de 61,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 1,7 miliarde EUR, până la 218,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 9 ianuarie 2015 Modificări față de 2 ianuarie 2015 – achiziţii Modificări față de 2 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 31,3 miliarde EUR 1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 1,8 miliarde EUR - -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 60,5 miliarde EUR, până la 242,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 866 52
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 272 618 −880
2.1 Creanţe asupra FMI 81 463 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 191 154 −881
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 597 3 886
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 377 720
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 377 720
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 585 645 −44 096
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 112 335 −43 794
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 473 285 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −323
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 24 21
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 370 −2 030
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 593 205 791
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 218 949 1 706
7.2 Alte titluri 374 257 −915
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 0
9 Alte active 235 428 −5 616
Total active 2 168 821 −47 173
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 006 862 −10 212
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 316 096 −48 398
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 242 351 −60 462
2.2 Facilitatea de depozit 73 702 12 022
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 44 43
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 269 19
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 84 915 13 025
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 941 13 049
5.2 Alte angajamente 27 974 −24
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 50 793 3 855
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 432 1 166
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 032 −445
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 032 −445
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 214 495 −6 414
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 94 655 230
Total pasive 2 168 821 −47 173