Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. sausio 9 d.

2015 m. sausio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. sausio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 52 mln. eurų Lietuvos bankui nupirkus aukso savo įnašui į ECB užsienio atsargas, atliktam pagal Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 30 straipsnio 1 dalį ir 48 straipsnio 1 dalį, padengti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 241,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 374,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 1 006,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13 mlrd. eurų – iki 56,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 56,2 mlrd. eurų – iki 511,9 mlrd. eurų. Antradienį, 2015 m. sausio 6 d., baigėsi 156,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja aštuonių dienų trukmės 112,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 73,7 mlrd. eurų (palyginti su 61,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 218,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. sausio 9 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 2 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 2 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 31,3 mlrd. eurų 1,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 1,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 60,5 mlrd. eurų – iki 242,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 866 52
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 272 618 −880
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 463 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 191 154 −881
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 597 3 886
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 377 720
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 377 720
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 585 645 −44 096
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 112 335 −43 794
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 473 285 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −323
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 21
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 370 −2 030
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 593 205 791
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 218 949 1 706
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 257 −915
8 Valdžios skola eurais 26 715 0
9 Kitas turtas 235 428 −5 616
Visas turtas 2 168 821 −47 173
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 006 862 −10 212
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 316 096 −48 398
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 242 351 −60 462
2.2 Indėlių galimybė 73 702 12 022
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 43
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 269 19
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 84 915 13 025
5.1 Valdžiai 56 941 13 049
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 974 −24
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 50 793 3 855
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 432 1 166
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 032 −445
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 032 −445
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 495 −6 414
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 655 230
Visi įsipareigojimai 2 168 821 −47 173