Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. január 9.

2015. január 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. január 9 -ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 52 millió eurós növekedése elsősorban az Lietuvos bankas aranyvásárlásának tudható be, amellyel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 30.1 és 48.1 cikkében előírtaknak megfelelően az EKB külső tartalékába való befizetését kívánta fedezni.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 2,3 milliárd euróval nőtt, 241,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval, 374,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,2 milliárd euróval, 1006,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13 milliárd euróval, 56,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 56,2 milliárd euróval csökkent, 511,9 milliárd euróra. 2015. január 6-án, kedden lejárt egy 156,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 112,3 milliárd euro értékben, nyolcnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 73,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 61,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,7 milliárd euróval 218,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. január 9-én Változás 2015. január 2-ához képest – vétel Változás 2015. január 2-ához képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,8 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 31,3 milliárd EUR 1,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 1,8 milliárd EUR - -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 60,5 milliárd euróval, 242,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 866 52
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 272 618 −880
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 463 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 191 154 −881
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 597 3 886
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 377 720
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 377 720
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 585 645 −44 096
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 112 335 −43 794
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 473 285 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −323
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 24 21
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 370 −2 030
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 593 205 791
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 218 949 1 706
7.2 Egyéb értékpapírok 374 257 −915
8 Euróban denominált államadósság 26 715 0
9 Egyéb eszközök 235 428 −5 616
Eszközök összesen 2 168 821 −47 173
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 006 862 −10 212
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 316 096 −48 398
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 242 351 −60 462
2.2 Betéti rendelkezésre állás 73 702 12 022
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 44 43
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 269 19
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 84 915 13 025
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 941 13 049
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 974 −24
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 50 793 3 855
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 432 1 166
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 032 −445
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 032 −445
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 495 −6 414
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 94 655 230
Források összesen 2 168 821 −47 173