Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. siječnja 2015.

13. siječnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. siječnja 2015. povećanje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) u visini 52 milijuna EUR uglavnom odražava kupnju zlata koju je izvršila središnja banka Lietuvos bankas u svrhu doprinosa deviznim pričuvama ESB-a u skladu s člankom 30. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 2,3 milijarde EUR na 241,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,9 milijarda EUR na 374,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 10,2 milijarde EUR na 1.006,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13 milijarda EUR na 56,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 56,2 milijarde EUR na 511,9 milijarda EUR. U utorak, 6. siječnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 156,1 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 112,3 milijarde EUR s rokom dospijeća od osam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 73,7 milijarda EUR (u odnosu na 61,7 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 1,7 milijarda EUR na 218,9 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 9. siječnja 2015. Razlika u odnosu na 2. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 2. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,8 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 31,3 mlrd. EUR 1,7 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 1,8 mlrd. EUR - -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 60,5 milijarda EUR na 242,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 866 52
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 272 618 −880
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 463 1
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 191 154 −881
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 597 3 886
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 377 720
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 377 720
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 585 645 −44 096
5.1 Glavne operacije refinanciranja 112 335 −43 794
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 473 285 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 −323
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 24 21
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 370 −2 030
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 593 205 791
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 218 949 1 706
7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 257 −915
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 0
9 Ostala imovina 235 428 −5 616
Ukupno imovina 2 168 821 −47 173
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 006 862 −10 212
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 316 096 −48 398
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 242 351 −60 462
2.2 Novčani depoziti 73 702 12 022
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 44 43
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 6 269 19
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 84 915 13 025
5.1 Opća država 56 941 13 049
5.2 Ostale obveze 27 974 −24
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 50 793 3 855
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 432 1 166
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 032 −445
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 032 −445
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 214 495 −6 414
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 94 655 230
Ukupno obveze 2 168 821 −47 173