Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.1.2015

13.1.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.1.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 52 miljoonalla eurolla pääasiassa Liettuan keskuspankin ostettua kultaa kattaakseen osuutensa EKP:n valuuttavarannoista Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklojen 30.1 ja 48.1 mukaisesti.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 241,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 374,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 10,2 miljardilla eurolla 1 006,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13 miljardilla eurolla 56,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 56,2 miljardilla eurolla 511,9 miljardiin euroon. Tiistaina 6.1.2015 erääntyi 156,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 112,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 8 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 73,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 61,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 218,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 9.1.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 31,3 miljardia euroa 1,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 1,8 miljardia euroa - -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 60,5 miljardilla eurolla 242,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 866 52
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 272 618 −880
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 463 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 191 154 −881
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 597 3 886
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 377 720
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 377 720
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 585 645 −44 096
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 112 335 −43 794
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 473 285 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −323
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 24 21
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 370 −2 030
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 593 205 791
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 218 949 1 706
7.2 Muut arvopaperit 374 257 −915
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 0
9 Muut saamiset 235 428 −5 616
Vastaavaa yhteensä 2 168 821 −47 173
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 006 862 −10 212
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 316 096 −48 398
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 242 351 −60 462
2.2 Talletusmahdollisuus 73 702 12 022
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 44 43
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 269 19
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 84 915 13 025
5.1 Julkisyhteisöt 56 941 13 049
5.2 Muut 27 974 −24
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 50 793 3 855
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 432 1 166
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 032 −445
8.1 Talletukset ja muut velat 5 032 −445
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 214 495 −6 414
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 94 655 230
Vastattavaa yhteensä 2 168 821 −47 173