Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. jaanuar 2015

13. jaanuar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. jaanuaril 2015 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 52 miljoni euro võrra. Selle tingis peamiselt Leedu keskpanga sooritatud kullaost, et katta kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artiklitega 30.1 ja 48.1 EKP välisvaluutareservi tehtud ülekanne.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 2,3 miljardi euro võrra 241,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 374,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 10,2 miljardi euro võrra 1006,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13 miljardi euro võrra 56,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 56,2 miljardi euro võrra 511,9 miljardi euroni. Teisipäeval, 6. jaanuaril 2015 möödus 156,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 112,3 miljardit eurot ja tähtajaga kaheksa päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 73,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 61,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 1,7 miljardi euro võrra 218,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 9. jaanuar 2015 Erinevus võrreldes 2. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 2. jaanuariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 31,3 miljardit eurot 1,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 1,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 60,5 miljardi euro võrra 242,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 866 52
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 272 618 −880
2.1 Nõuded RVFle 81 463 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 191 154 −881
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 597 3 886
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 377 720
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 377 720
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 585 645 −44 096
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 112 335 −43 794
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 473 285 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −323
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 24 21
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 370 −2 030
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 593 205 791
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 218 949 1 706
7.2 Muud väärtpaberid 374 257 −915
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 0
9 Muud varad 235 428 −5 616
Varad kokku 2 168 821 −47 173
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 006 862 −10 212
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 316 096 −48 398
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 242 351 −60 462
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 73 702 12 022
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 44 43
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 269 19
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 84 915 13 025
5.1 Valitsussektor 56 941 13 049
5.2 Muud kohustused 27 974 −24
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 50 793 3 855
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 432 1 166
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 032 −445
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 032 −445
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 214 495 −6 414
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 94 655 230
Kohustused kokku 2 168 821 −47 173