Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2015 și Situația financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

Situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2015

Ca urmare a adoptării euro de către Lituania, Lietuvos bankas s-a alăturat Eurosistemului la data de 1 ianuarie 2015. În consecință, BCE publică situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2015, care include datele din bilanțul Lietuvos bankas. Pozițiile exprimate anterior în litas lituanieni au fost transferate de la pozițiile „în valută” la cele „în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deținute la rezidenţi din Lituania au fost transferate de la poziţiile bilanţiere aferente „nerezidenţilor zonei euro” la cele aferente „rezidenţilor zonei euro”. Totodată, poziția capital și rezerve (poziția 12 din pasive) a consemnat o majorare față de situația financiară consolidată la 31 decembrie 2014 datorită aderării Lietuvos bankas la Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 815
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 273 433
  2.1 Creanţe asupra FMI 81 462
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 191 971
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 025
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 398
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 398
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 630 341
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 156 129
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 473 285
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 924
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 590
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 592 407
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 217 242
  7.2 Alte titluri 375 165
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715
9 Alte active 241 204
Total active 2 216 928
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 018 712
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 369 368
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 321 103
  2.2 Facilitatea de depozit 48 266
  2.3 Depozite pe termen fix 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 073
4 Certificate de debit emise 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 778
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 38 025
  5.2 Alte angajamente 27 753
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 907
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 276
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 753
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 753
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374
10 Alte pasive 221 366
11 Conturi de reevaluare 330 898
12 Capital şi rezerve 94 423
Total pasive 2 216 928

Situația financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 ianuarie 2015 (comparativ cu situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2015)

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În perioada 1-2 ianuarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 239,1 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au menținut practic nemodificate, la valoarea de 375,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 1 017,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 5,9 miliarde EUR, până la 43,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 14 miliarde EUR, până la 568,1 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,9 miliarde EUR la 1 ianuarie 2015), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 61,7 miliarde EUR (față de 48,3 miliarde EUR la 1 ianuarie 2015).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 217,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 2 ianuarie 2015 Modificări față de 1 ianuarie 2015 – achiziţii Modificări față de 1 ianuarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,6 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 1,7 miliarde EUR - -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,3 miliarde EUR, până la 302,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 815 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 273 498 64
  2.1 Creanţe asupra FMI 81 462 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 192 036 64
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 711 686
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 657 −741
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 657 −741
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 629 741 −600
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 156 129 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 473 285 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 325 −599
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 400 −190
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 592 414 7
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 217 242 0
  7.2 Alte titluri 375 171 7
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 0
9 Alte active 241 045 −159
Total active 2 215 995 −933
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 017 074 −1 638
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 364 494 −4 874
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 302 813 −18 290
  2.2 Facilitatea de depozit 61 680 13 414
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 249 177
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 71 890 6 113
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 43 893 5 867
  5.2 Alte angajamente 27 998 245
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 938 −969
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 266 −10
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 476 724
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 476 724
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 220 908 −458
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 94 425 2
Total pasive 2 215 995 −933