Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-bidu tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2015 u Rapport konsolidat tal-ġimgħa tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fit-2 ta’ Jannar 2015

1 ta' Jannar 2015

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-bidu tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2015

Wara li l-Litwanja adottat l-euro, Lietuvos bankas issieħeb fl-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2015. Għalhekk, il-BĊE qiegħed jippubblika rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-bidu tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2015, li jinkludi ċ-ċifri tal-karta tal-bilanċ ta’ Lietuvos bankas. Partiti li qabel kienu denominati fil-litas Litwan tneħħew mill-partiti “Denominati f’munita barranija” u tqiegħdu mal-partiti “Denominati fl-euro”. It-tranżazzjonijiet u l-bilanċi tal-kontijiet miżmumin minn residenti tal-Litwanja tneħħew mill-partiti “Barra ż-żona tal-euro” u tqiegħdu mal-partiti “Żona tal-euro” fil-karta tal-bilanċ. Barra dan, il-partita kapital u riżervi (il-partita P12) żdiedet meta titqabbel ma’ dik tar-rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja fil-31 ta’ Diċembru 2014 minħabba li Lietuvos bankas issieħeb fl-Eurosistema.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 343,815
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 273,433
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 81,462
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
191,971
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 28,025
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 20,398
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 20,398
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 630,341
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 156,129
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 473,285
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 924
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 2
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 60,590
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 592,407
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 217,242
  7.2 Titoli oħra 375,165
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,715
9 Assi oħra 241,204
Assi Totali 2,216,928
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,018,712
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 369,368
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 321,103
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 48,266
  2.3 Depożiti fissi 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 0
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 6,073
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 65,778
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 38,025
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 27,753
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 47,907
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 1,276
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 4,753
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 4,753
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 56,374
10 Passiv ieħor 221,366
11 Kont tar-rivalutazzjoni 330,898
12 Kapitali u riżervi 94,423
Total tal-passiv 2,216,928

Rapport konsolidat tal-ġimgħa tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fit-2 ta’ Jannar 2015 (imqabbel mar-Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-bidu tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2015)

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-perjodu bejn l-1 u t-2 ta’ Jannar 2015 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) baqgħet kważi l-istess, EUR 239.1 biljun, wara t-tranżazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafolli.

Fil-ġimgħa li għaddiet l-Eurosistema m’għamlet ebda tranżazzjoni għall-provediment ta’ likwidità fir-rigward tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) baqgħu kważi l-istess, EUR 375.2 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 1.6 biljun għal EUR 1,017.1 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu b’EUR 5.9 biljun għal EUR 43.9 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) naqas b’EUR 14-il biljun għal EUR 568.1 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.3 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.9 biljun fl-1 ta’ Jannar 2015) filwaqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 61.7 biljun (imqabbel ma’ EUR 48.3 biljun fl-1 ta’ Jannar 2015).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) baqgħu l-istess, EUR 217.2 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fit-2 ta’ Jannar 2015 Differenza mqabbla mal-1 ta’ Jannar 2015 – xiri Differenza mqabbla mal-1 ta’ Jannar 2015 – fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 28.8 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 12.8 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 29.6 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 1.7 biljun - -
Programm tas-Swieq tat-Titoli EUR 144.3 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) naqset bi EUR 18.3 biljun għal EUR 302.8 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 343,815 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 273,498 64
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 81,462 0
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
192,036 64
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 28,711 686
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 19,657 −741
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 19,657 −741
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 629,741 −600
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 156,129 0
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 473,285 0
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 325 −599
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 2 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 60,400 −190
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 592,414 7
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 217,242 0
  7.2 Titoli oħra 375,171 7
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,715 0
9 Assi oħra 241,045 −159
Assi Totali 2,215,995 −933
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,017,074 −1,638
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 364,494 −4,874
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 302,813 −18,290
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 61,680 13,414
  2.3 Depożiti fissi 0 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 1 1
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 6,249 177
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 71,890 6,113
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 43,893 5,867
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 27,998 245
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 46,938 −969
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 1,266 −10
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 5,476 724
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 5,476 724
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 56,374 0
10 Passiv ieħor 220,908 −458
11 Kont tar-rivalutazzjoni 330,898 0
12 Kapitali u riżervi 94,425 2
Total tal-passiv 2,215,995 −933