Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása (2015. január 1.) és az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása (2015. január 2.)

2015. január 1.

Az eurorendszer összevont nyitó pénzügyi kimutatása, 2015. január 1.

2015. január 1-jén a litván eurobevezetéssel a Lietuvos bankas csatlakozott az eurovöezethez. Az Európai Központi Bank ezért 2015. január 1-jére vonatkozóan az eurorendszerről összevont nyitó pénzügyi kimutatást tesz közzé, amely immár a Lietuvos bankas mérlegadatait is tartalmazza. Az eddig litván litasban denominált tételek a „devizában denominált” tételsorokból az „euróban denominált” sorokba kerültek át. A litván rezidensekkel szemben fennálló tranzakciók és számlaállományok az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételekbe lettek átvezetve. Ezenkívül a Lietuvos bankas eurorendszerhez való csatlakozása miatt a 2014. december 31-i összevont pénzügyi kimutatásban szereplőhöz képest növekedett a saját tőke (forrásoldal, 12. tétel) állománya.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 815
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 273 433
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 462
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 191 971
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 025
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 398
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 398
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 630 341
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 156 129
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 473 285
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 924
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 590
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 592 407
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 217 242
  7.2 Egyéb értékpapírok 375 165
8 Euróban denominált államadósság 26 715
9 Egyéb eszközök 241 204
Eszközök összesen 2 216 928
Források (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 018 712
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 369 368
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 321 103
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 48 266
  2.3 Lekötött betétek 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 073
4 Kibocsátott adósságpapírok 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 778
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 38 025
  5.2 Egyéb kötelezettségek 27 753
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 907
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 276
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 753
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 753
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374
10 Egyéb kötelezettségek 221 366
11 Átértékelési számlák 330 898
12 Saját tőke 94 423
Források összesen 2 216 928

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2015. január 2. (összehasonlítva az eurorendszer 2015. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatásával)

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. január 1-től 2-ig tartó időszakban az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 239,1 milliárd euro maradt az ügyfél- és portfólióügyletek miatt.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 375,2 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval, 1017,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval, 43,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14 milliárd euróval csökkent, 568,1 milliárd euróra.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) 0,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben a 2015. január 1-jei 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 61,7 milliárd euro volt (szemben a 2015. január 1-jei 48,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 217,2 milliárd euro maradt. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. január 2-án Változás az előző héthez képest – vétel Változás az előző héthez képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,8 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 29,6 milliárd EUR - -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 1,7 milliárd EUR - -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,3 milliárd euróval, 302,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 815 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 273 498 64
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 462 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 192 036 64
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 711 686
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 657 −741
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 657 −741
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 629 741 −600
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 156 129 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 473 285 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 325 −599
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 400 −190
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 592 414 7
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 217 242 0
  7.2 Egyéb értékpapírok 375 171 7
8 Euróban denominált államadósság 26 715 0
9 Egyéb eszközök 241 045 −159
Eszközök összesen 2 215 995 −933
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 017 074 −1 638
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 364 494 −4 874
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 302 813 −18 290
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 61 680 13 414
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 249 177
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 890 6 113
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 43 893 5 867
  5.2 Egyéb kötelezettségek 27 998 245
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 938 −969
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 266 −10
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 476 724
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 476 724
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 908 −458
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 94 425 2
Források összesen 2 215 995 −933