Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2015. i Konsolidirani tjedni financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. siječnja 2015.

1. siječnja 2015.

Konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2015.

Nakon što je Litva prihvatila euro, središnja banka Lietuvos bankas priključila se Eurosustavu 1. siječnja 2015. ESB stoga objavljuje konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2015., koji uključuje bilančne podatke za središnju banku Lietuvos bankas. Stavke koje su ranije bile nominirane u litavskim litasima premještene su iz stavaka nominiranih „u stranoj valuti“ u stavke nominirane „u eurima“. Transakcije i salda na računima koje drže rezidenti Litve premješteni su iz bilančnih stavaka „izvan europodručja“ u bilančne stavke „europodručja“. Nadalje, stavka kapital i pričuva (stavka 12. obveza) povećala se u odnosu na istu stavku u konsolidiranom financijskom izvještaju na dan 31. prosinca 2014. zbog ulaska središnje banke Lietuvos bankas u Eurosustav.

Imovina (u milijunima eura) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 815
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 273 433
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 462
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 191 971
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 025
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 398
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 398
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 630 341
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 156 129
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 473 285
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 924
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 590
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 592 407
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 217 242
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 375 165
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715
9 Ostala imovina 241 204
Ukupno imovina 2 216 928
Obveze (u milijunima eura) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 018 712
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 369 368
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 321 103
  2.2 Novčani depoziti 48 266
  2.3 Oročeni depoziti 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 6 073
4 Izdani dužnički certifikati 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 65 778
  5.1 Opća država 38 025
  5.2 Ostale obveze 27 753
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 907
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 276
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 753
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 753
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374
10 Ostale obveze 221 366
11 Računi revalorizacije 330 898
12 Kapital i pričuve 94 423
Ukupno obveze 2 216 928

Konsolidirani tjedni financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. siječnja 2015. (u odnosu na konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. siječnja 2015.)

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U razdoblju od 1. do 2. siječnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 239,1 milijardi EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 375,2 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,6 milijarda EUR na 1.017,1 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 5,9 milijarda EUR na 43,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 14 milijarda EUR na 568,1 milijardu EUR.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,9 milijarda EUR 1. siječnja 2015.), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 61,7 milijarda EUR (u odnosu na 48,3 milijarde EUR 1. siječnja 2015.).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 217,2 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 2. siječnja 2015. Razlika u odnosu na 1. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 1. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,8 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 29,6 mlrd. EUR - -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 1,7 mlrd. EUR - -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 18,3 milijarde EUR na 302,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 815 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 273 498 64
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 462 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 192 036 64
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 711 686
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 657 −741
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 657 −741
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 629 741 −600
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 156 129 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 473 285 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 325 −599
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 400 −190
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 592 414 7
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 217 242 0
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 375 171 7
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 0
9 Ostala imovina 241 045 −159
Ukupno imovina 2 215 995 −933
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 017 074 −1 638
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 364 494 −4 874
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 302 813 −18 290
  2.2 Novčani depoziti 61 680 13 414
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 6 249 177
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 71 890 6 113
  5.1 Opća država 43 893 5 867
  5.2 Ostale obveze 27 998 245
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 46 938 −969
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 266 −10
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 476 724
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 476 724
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 220 908 −458
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 94 425 2
Ukupno obveze 2 215 995 −933