Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2015 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase 2.1.2015

1.1.2015

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2015

Liettuan otettua euron käyttöön maan keskuspankista tuli eurojärjestelmän jäsen 1.1.2015. EKP julkaisee siksi eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2015. Tässä taseessa ovat mukana Liettuan keskuspankin taseluvut. Erät, jotka olivat aiemmin Liettuan litin määräisiä, on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Liiketapahtumat Liettuassa sijaitsevien osapuolten kanssa ja näiden tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä ” Pääoma ja rahastot” (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa taseessa 31.12.2014 Liettuan keskuspankin tultua osaksi eurojärjestelmää.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 815
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 273 433
  2.1 Saamiset IMF:ltä 81 462
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 191 971
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 025
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 398
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 398
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 630 341
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 156 129
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 473 285
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 924
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 590
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 592 407
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 217 242
  7.2 Muut arvopaperit 375 165
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715
9 Muut saamiset 241 204
Vastaavaa yhteensä 2 216 928
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 018 712
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 369 368
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 321 103
  2.2 Talletusmahdollisuus 48 266
  2.3 Määräaikaistalletukset 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 073
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 778
  5.1 Julkisyhteisöt 38 025
  5.2 Muut 27 753
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 907
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 276
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 753
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 753
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374
10 Muut velat 221 366
11 Arvonmuutostilit 330 898
12 Pääoma ja rahastot 94 423
Vastattavaa yhteensä 2 216 928

Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase 2.1.2015 (vertailukohtana eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2015)

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Ajanjaksona 1.–2.1.2015 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 239,1 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Tänä aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli 375,2 miljardia euroa, eli sekin pysyi käytännössä ennallaan. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,6 miljardilla eurolla 1017,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,9 miljardilla eurolla 43,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14 miljardilla eurolla 568,1 miljardiin euroon.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (0,9 miljardia euroa 1.1.2015) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 61,7 miljardia euroa (48,3 miljardia euroa 1.1.2015).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 217,2 miljardia euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 2.1.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,6 miljardia euroa - -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 1,7 miljardia euroa - -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18,3 miljardilla eurolla 302,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 815 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 273 498 64
  2.1 Saamiset IMF:ltä 81 462 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 192 036 64
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 711 686
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 657 −741
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 657 −741
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 629 741 −600
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 156 129 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 473 285 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 325 −599
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 400 −190
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 592 414 7
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 217 242 0
  7.2 Muut arvopaperit 375 171 7
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 0
9 Muut saamiset 241 045 −159
Vastaavaa yhteensä 2 215 995 −933
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 017 074 −1 638
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 364 494 −4 874
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 302 813 −18 290
  2.2 Talletusmahdollisuus 61 680 13 414
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 249 177
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 890 6 113
  5.1 Julkisyhteisöt 43 893 5 867
  5.2 Muut 27 998 245
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 938 −969
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 266 −10
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 476 724
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 476 724
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 220 908 −458
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 94 425 2
Vastattavaa yhteensä 2 215 995 −933