Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi 2015. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2015 ja eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. jaanuar 2015

1. jaanuar 2015

Eurosüsteemi 2015. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2015

Euro kasutuselevõtu tulemusena liitus Leedu keskpank (Lietuvos bankas) 1. jaanuaril 2015 eurosüsteemiga. Seetõttu avaldab EKP 2015. aasta 1. jaanuari seisuga eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande, mis hõlmab Leedu keskpanga bilansiandmeid. Varem Leedu littides nomineeritud kirjed on kantud välisvääringus nomineeritud kirjetest üle eurodes nomineeritud kirjetesse. Leedu residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud euroalavälistest bilansikirjetest üle euroala kirjetesse. Lisaks on kapitali ja reservide kirje (kohustuste kirje 12) suurenenud võrreldes 31. detsembri 2014. aasta konsolideeritud finantsaruandega, mis kajastab Leedu keskpanga liitumist eurosüsteemiga.

Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 815
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 273 433
  2.1 Nõuded RVFle 81 462
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 191 971
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 025
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 398
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 398
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 630 341
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 156 129
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 473 285
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 924
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 590
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 592 407
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 217 242
  7.2 Muud väärtpaberid 375 165
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715
9 Muud varad 241 204
Varad kokku 2 216 928
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 018 712
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 369 368
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 321 103
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 48 266
  2.3 Tähtajalised hoiused 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 073
4 Emiteeritud võlakirjad 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 778
  5.1 Valitsussektor 38 025
  5.2 Muud kohustused 27 753
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 907
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 276
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 753
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 753
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374
10 Muud kohustused 221 366
11 Ümberhindluskontod 330 898
12 Kapital ja reservid 94 423
Kohustused kokku 2 216 928

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. jaanuar 2015 (võrreldes eurosüsteemi 2015. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2015)

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Ajavahemikul alates 1. jaanuarist kuni 2. jaanuarini 2015 püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 239,1 miljardi euro tasemel.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 375,2 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,6 miljardi euro võrra 1017,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,9 miljardi euro võrra 43,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14 miljardi euro võrra 568,1 miljardi euroni.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga 1. jaanuaril 2015) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 61,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 48,3 miljardi euroga 1. jaanuaril 2015).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 217,2 miljardi euro tasemel. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 2. jaanuar 2015 Erinevus võrreldes 1. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 1. jaanauriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 29,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 1,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,3 miljardi euro võrra 302,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 815 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 273 498 64
  2.1 Nõuded RVFle 81 462 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 192 036 64
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 711 686
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 657 −741
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 657 −741
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 629 741 −600
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 156 129 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 473 285 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 325 −599
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 400 −190
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 592 414 7
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 217 242 0
  7.2 Muud väärtpaberid 375 171 7
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 0
9 Muud varad 241 045 −159
Varad kokku 2 215 995 −933
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 017 074 −1 638
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 364 494 −4 874
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 302 813 −18 290
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 61 680 13 414
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 249 177
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 890 6 113
  5.1 Valitsussektor 43 893 5 867
  5.2 Muud kohustused 27 998 245
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 938 −969
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 266 −10
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 476 724
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 476 724
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 220 908 −458
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 94 425 2
Kohustused kokku 2 215 995 −933