Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. december 26.

2014. december 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. december 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,3 milliárd euróval nőtt, 231,2 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 370,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 13,4 milliárd euróval 1 017,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,1 milliárd euróval csökkent, 66,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,5 milliárd euróval, 549 milliárd euróra emelkedett. 2013. június 19-én, szerdán lejárt egy 99 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 119,2 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor 7,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (akárcsak az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 43,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 38,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,4 milliárd euróval 216,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. december 26-án Változás az előző héthez képest Vétel Változás az előző héthez képest Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,8 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 29,7 milliárd EUR 1,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 1,7 milliárd EUR 0,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,3 milliárd euróval, 256,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 529 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 266 084 142
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 311 −19
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 185 773 161
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 654 814
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 434 135
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 434 135
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 592 486 13 100
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 119 162 20 135
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 473 285 −7 071
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 39 36
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 687 647
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 587 519 1 629
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 216 901 1 387
7.2 Egyéb értékpapírok 370 618 242
8 Euróban denominált államadósság 26 726 0
9 Egyéb eszközök 236 128 −1 022
Eszközök összesen 2 150 247 15 445
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 017 202 13 414
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 299 964 15 944
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 256 439 11 344
2.2 Betéti rendelkezésre állás 43 525 4 600
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 880 −33
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 044 −13 778
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 433 −14 118
5.2 Egyéb kötelezettségek 26 611 340
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 239 323
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 268 −69
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 787 −261
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 787 −261
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 817 −97
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 94 015 2
Források összesen 2 150 247 15 445

Médiakapcsolatok