Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. december 12.

2014. december 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. december 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,4 milliárd euróval csökkent, 230,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval, 368,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,7 milliárd euróval, 992,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,2 milliárd euróval csökkent, 64,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,4 milliárd euróval csökkent, 457,7 milliárd euróra. 2014. december 10-én, szerdán lejárt egy 98 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 105,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 14 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 26,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 28 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval 211,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. december 12-én Változás az előző héthez képest Vétel Változás az előző héthez képest Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 29,3 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 24,8 milliárd EUR 3,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 0,8 milliárd EUR 0,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,9 milliárd euróval, 188,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 529 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 266 328 −1 174
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 205 −2 457
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 185 122 1 283
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 149 −344
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 435 1 247
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 435 1 247
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 484 203 −6 870
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 105 221 7 175
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 378 895 −14 041
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 87 −4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 54 565 −3 587
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 579 900 5 137
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 211 536 4 016
7.2 Egyéb értékpapírok 368 364 1 121
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 241 911 2 244
Eszközök összesen 2 034 746 −3 345
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 992 621 3 688
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 215 191 9 400
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 188 684 10 911
2.2 Betéti rendelkezésre állás 26 497 −1 518
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 810 −12
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 92 307 −15 424
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 763 −6 208
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 543 −9 216
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 476 801
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 127 −351
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 321 201
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 321 201
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 850 −1 648
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 94 013 0
Források összesen 2 034 746 −3 345

Médiakapcsolatok