Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 decembrie 2014

9 decembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 5 decembrie 2014, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 1,8 miliarde EUR, până la 231,9 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 367,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 7,9 miliarde EUR, până la 988,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,9 miliarde EUR, până la 71 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 14,9 miliarde EUR, până la 463,1 miliarde EUR. Miercuri, 3 decembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 114,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 98 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 5,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 28 de miliarde EUR (față de 35,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 3,4 miliarde EUR, până la 207,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 5 decembrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară – achiziţii Modificări față de săptămâna anterioară – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,9 miliarde EUR 3,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 0,6 miliarde EUR 0,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 30,5 miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 529 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 267 502 3 252
2.1 Creanţe asupra FMI 83 662 59
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 183 839 3 193
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 493 −1 271
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 188 −481
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 188 −481
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 491 073 −22 714
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 98 046 −16 258
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 936 −5 864
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 91 −591
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 152 40
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 574 763 4 520
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 207 520 3 359
7.2 Alte titluri 367 243 1 161
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 239 666 854
Total active 2 038 091 −15 801
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 988 933 7 925
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 205 792 −38 285
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 177 773 −30 482
2.2 Facilitatea de depozit 28 015 −7 802
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 822 102
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 107 731 15 430
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 971 14 873
5.2 Alte angajamente 36 759 557
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 675 −184
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 479 365
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 120 −168
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 120 −168
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 218 497 −986
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 94 013 0
Total pasive 2 038 091 −15 801

Contacte media