Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gruodžio 5 d.

2014 m. gruodžio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gruodžio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 231,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 367,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,9 mlrd. eurų – iki 988,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 71 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 463,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gruodžio 3 d., baigėsi 114,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 98 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 5,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 28 mlrd. eurų (palyginti su 35,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 207,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. gruodžio 5 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,9 mlrd. eurų 3,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 0,6 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,5 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 529 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 267 502 3 252
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 662 59
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 183 839 3 193
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 493 −1 271
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 188 −481
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 188 −481
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 491 073 −22 714
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 98 046 −16 258
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 936 −5 864
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 91 −591
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 152 40
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 574 763 4 520
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 207 520 3 359
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 243 1 161
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 239 666 854
Visas turtas 2 038 091 −15 801
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 988 933 7 925
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 205 792 −38 285
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 177 773 −30 482
2.2 Indėlių galimybė 28 015 −7 802
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 822 102
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 107 731 15 430
5.1 Valdžiai 70 971 14 873
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 759 557
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 675 −184
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 479 365
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 120 −168
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 120 −168
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 497 −986
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 013 0
Visi įsipareigojimai 2 038 091 −15 801
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai