Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. december 5.

2014. december 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. december 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések értéke (eszközoldal, 1. tétel) 1millió euróval csökkent az eurorendszer egyik központi bankjának aranyértékesítése miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,8 milliárd euróval nőtt, 231,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval, 367,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,9 milliárd euróval, 988,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,9 milliárd euróval 71 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,9 milliárd euróval csökkent 463,1 milliárd euróra. 2014. december 3-án, szerdán lejárt egy 114,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 98 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 5,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 28 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 35,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,4 milliárd euróval 207,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. december 5-én Változás az előző héthez képest Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 29,3 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 20,9 milliárd EUR 3,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 0,6 milliárd EUR 0,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,5 milliárd euróval, 177,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 529 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 267 502 3 252
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 662 59
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 183 839 3 193
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 493 −1 271
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 188 −481
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 188 −481
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 491 073 −22 714
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 98 046 −16 258
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 936 −5 864
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 91 −591
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 152 40
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 574 763 4 520
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 207 520 3 359
7.2 Egyéb értékpapírok 367 243 1 161
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 239 666 854
Eszközök összesen 2 038 091 −15 801
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 988 933 7 925
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 205 792 −38 285
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 177 773 −30 482
2.2 Betéti rendelkezésre állás 28 015 −7 802
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 822 102
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 107 731 15 430
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 971 14 873
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 759 557
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 675 −184
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 479 365
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 120 −168
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 120 −168
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 497 −986
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 94 013 0
Források összesen 2 038 091 −15 801

Médiakapcsolatok