Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. prosinca 2014.

9. prosinca 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. prosinca 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 1 milijun EUR zbog prodaje zlata od strane jedne središnje banke Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,8 milijarda EUR na 231,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,2 milijarde EUR na 367,2 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 7,9 milijarda EUR na 988,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 14,9 milijarda EUR na 71 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 14,9 milijarda EUR na 463,1 milijardu EUR. U srijedu, 3. prosinca 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 114,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 98 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 5,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na 0,7 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 28 milijarda EUR (u odnosu na 35,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 3,4 milijarde EUR na 207,5 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 5. prosinca 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 29,3 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 20,9 mlrd. EUR 3,1 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 0,6 mlrd. EUR 0,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 30,5 milijarda EUR na 177,8 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 529 −1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 267 502 3 252
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 662 59
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 183 839 3 193
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 493 −1 271
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 188 −481
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 188 −481
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 491 073 −22 714
5.1 Glavne operacije refinanciranja 98 046 −16 258
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 392 936 −5 864
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 91 −591
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 152 40
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 574 763 4 520
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 207 520 3 359
7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 243 1 161
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 239 666 854
Ukupno imovina 2 038 091 −15 801
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 988 933 7 925
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 205 792 −38 285
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 177 773 −30 482
2.2 Novčani depoziti 28 015 −7 802
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 822 102
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 107 731 15 430
5.1 Opća država 70 971 14 873
5.2 Ostale obveze 36 759 557
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 675 −184
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 479 365
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 120 −168
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 120 −168
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 218 497 −986
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 94 013 0
Ukupno obveze 2 038 091 −15 801
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije