Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. november 14.

2014. november 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. november 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 227,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 365 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval, 976,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,2 milliárd euróval, 67,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,3 milliárd euróval, 471,1 milliárd euróra emelkedett. 2014. november 12-én, szerdán lejárt egy 98,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 98,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 6,4 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 25,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 42 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,5 milliárd euróval, 198 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. november 14-én Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 29,9 milliárd EUR - 0,5 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 13,1 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 10,5 milliárd EUR 3,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 144,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,9 milliárd euróval, 187 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 532 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 263 159 1 781
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 806 −100
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 179 353 1 881
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 020 −57
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 608 461
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 608 461
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 496 721 −6 095
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 98 421 231
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 398 190 −6 432
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 110 106
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 56 042 −1 652
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 563 038 2 490
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 198 048 2 486
7.2 Egyéb értékpapírok 364 989 4
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 237 308 1 491
Eszközök összesen 2 028 156 −1 580
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 976 902 −295
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 212 688 −12 493
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 042 3 911
2.2 Betéti rendelkezésre állás 25 627 −16 405
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 19 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 521 121
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 103 366 9 628
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 472 9 223
5.2 Egyéb kötelezettségek 35 894 405
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 659 −818
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 115 −175
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 682 1 339
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 682 1 339
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 880 1 113
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 313 0
Források összesen 2 028 156 −1 580

Médiakapcsolatok