Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.11.2014

18.11.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.11.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 227,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli edelleen 365 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,3 miljardilla eurolla 976,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,2 miljardilla eurolla 67,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,3 miljardilla eurolla 471,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.11.2014 erääntyi 98,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 98,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 6,4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 25,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 42 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 198 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 14.11.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,9 miljardia euroa - 0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,1 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,5 miljardia euroa 3,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 144,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,9 miljardilla eurolla 187 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 532 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 263 159 1 781
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 806 −100
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 179 353 1 881
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 020 −57
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 608 461
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 608 461
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 496 721 −6 095
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 98 421 231
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 398 190 −6 432
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 110 106
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 56 042 −1 652
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 563 038 2 490
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 198 048 2 486
7.2 Muut arvopaperit 364 989 4
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 237 308 1 491
Vastaavaa yhteensä 2 028 156 −1 580
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 976 902 −295
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 212 688 −12 493
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 042 3 911
2.2 Talletusmahdollisuus 25 627 −16 405
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 19 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 521 121
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 103 366 9 628
5.1 Julkisyhteisöt 67 472 9 223
5.2 Muut 35 894 405
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 659 −818
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 115 −175
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 682 1 339
8.1 Talletukset ja muut velat 6 682 1 339
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 216 880 1 113
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 313 0
Vastattavaa yhteensä 2 028 156 −1 580

Yhteyshenkilöt